Zlomky a delenie - recenzia knihy pre deti
8-10 rokov Darčeky - deti 6-9 rokov Darčeky pre chlapcov Darčeky pre dievčatá Piata lekcia: Príbeh čísel

Pozri sa pod okienko: Zlomky a delenie

Moje srdce matematika zaplesalo. Dostala som od vydavateľstva Svojtka na recenziu okienkovú knižku Zlomky a delenie. Čakala som, kedy na knižku príde ten pravý čas, pretože verím, že ak dieťa o niečo prejaví záujem samé, keď je emočne s aktivitou späté, viac si zapamätá, viac sa naučí.

Čas prišiel, keď si G. zaželala hodinky. Jej želanie súviselo s dvoma vecami:

  • Je straka ligotavá, ktorá miluje všetky možné módne doplnky.
  • Chcela sama chodievať von s kamoškami – len na ihrisko pred bytovkou. Bude sa nám podľa hodiniek hlásiť v dohodnutý čas.

Hodinky!

Potrebujeme vysvetliť čo je štvrť, pol, trištvrte, celá. Vyberáme knižku Zlomky a delenie na pomoc:

Veľmi názorné, na chuťové poháriky útočiace delenie pizze, čokolády, syra, chlebíka . Deti rýchlo pochopia čo sú časti celku – zlomky. Ukazujeme si na hodinkách štvrť, pol, trištvrte celá.

Na ďalších stranách knižky si overujeme, či pochopila princíp zápisu zlomkov a skúšame, či dokáže porovnať veľkosti zlomkov. Porovnávanie pohľadom je jednoduché –  žiada sa mi vyrobiť rôzne pomôcky, modelovať koláčiky, spočítavať časti, merať… presne ako v knižke.

Sčítavanie zlomkov, desatinné čísla a percentá sú zatiaľ pre druháčku veľkým sústom. Desatinné čísla registruje hlavne pri platení v obchode, cez mince dokáže správne spočítať aj ľahšie príklady s desatinnými miestami. Zráta si ak chce kúpiť dve vecičky, koľko to bude stáť. Prevody medzi desatinnými číslami, zlomkami a percentami zatiaľ nechápe.

Knižku beriem ako inšpiráciu pre rodiča, či učiteľa, ako deťom priblížiť zlomky, desatinné čísla a percentá, prevody medzi nimi. Nápady z knižky by som ako učiteľ alebo rodič, ktorý vysvetľuje dieťaťu previedla do skutočnosti – krájali by sme pizze, čokolády, chleby, syr. Modelovali, presýpali, prelievali. Aby si deti informáciu zapamätali viacerými senzorickými kanálmi, nielen očami.

Percentá, zlomky, desatinné čísla sa učia v slovenských učebných osnovách až na druhom stupni ZŠ, tak máme ešte chvíľu čas na pochopenie. Hlavne cítim, že dieťa musí zvládnuť bez váhania spočítavať s prechodom cez desiatku. Z tohoto dôvodu neviem odporučiť presný vek čitateľa, skôr by som sa riadila záujmom o matematiku a aktuálnymi matematickými schopnosťami dieťaťa. Verím, že dieťa s hlbším záujmom o matematiku  knižka Zlomky a delenie určite zaujme aj skôr ako sa preberá dané učivo v škole.

Zlomky a delenie - recenzia knihy pre deti

Nám knižka pomohla určovať štvrťky: G. sa nám vie podľa hodiniek hlásiť, keď vybehne na ihrisko sama. Páči sa nám jej dochvíľnosť, keď zvonček zacrngá v presne dohodnutý čas. Páči sa nám, že nemusíme riešiť hneď mobil, ktorý by malé dieťa pripútal k svojej obrazovke.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...