jemna motorika, hruba motorika, uchop pera, vyvoj pisma, vyvoj detskej kresby, vyvoj detskej ruky, spravny uchop, grafomotorika, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky
O vývoji dieťaťa

Hrubá motorika – míľniky vo vývoji

Ako sa rozvýja hrubá motorika vášho dieťatka?

0-3 mesiace

 • Začína pohybovať rukami i nohami vo vzduchu, zatiaľ rôznym smerom. Pohyby sú rýchle a nekoordinované.
 • Ak dieťa leží na brušku, je schopné pretočiť si hlávku z jednej strany na druhú.
 • Ak dieťa leží na brušku, vie dvíhať hlavu z podložky.
 • Ak dieťa leží na chrbte a jemne ho ťaháme za rúčky do sedu, jeho hlávka je zaklonená, kým je v pozícii v sede.
 • Ak leží dieťa na boku, vie sa pretočiť na chrbát.
 • Symetrické pohyby rúk a nôh: Dieťa pohybuje oboma rukami alebo oboma nohami naraz v rovnakom smere.

3-6 mesiacov

 • Pasenie koníkov – v polohe na brušku je schopné zdvíhať hlávku a hruď z podložky, pričom je opreté na predlaktiach.
 • Pasenie koníkov s vystretými rukami – v polohe na brušku je schopné zdvíhať hlávku a hruď z podložky, pričom je opreté na predlaktiach, pokúša sa vystierať lakte a dvíhať sa na rovných rukách.
 • S podporou v trupe či bedrách dokáže sedieť na podložke (napríklad aj na vašich kolenách), pričom nohy a ruky vystiera dopredu.
 • Ak dieťa leží na chrbte a jemne ho ťaháme za rúčky do sedu, jeho hlávka je v jednej rovine s hrudníkom, sánka dieťaťa je mierne naklonená smerom k jeho hrudníku. V pozícii v sede vie otáčať hlavou doprava, doľava, hore, dole.
 • Ak dieťa leží na chrbte, dvíha nôžky k svojim rukám a vkladá ich do úst.
 • Z polohy na brušku sa dokáže pretočiť nabok. Na obe strany rovnako.
 • Z polohy na brušku sa pretáča na chrbát. Na obe strany rovnako.
 • Z polohy na chrbáte sa dokáže pretočiť na bruško. Na obe strany rovnako.
 • V polohe na chrbáte kopká nohami vo vzduchu, pričom dodržiava určitý vzor kopania, vyzerá to akoby bicyklovalo.
 • Plazenie: Pokúša sa pohybovať po podložke, pričom používa ruky, ramená chodidlá, nohy. Bruškom zostáva na podložke. Môže sa plaziť smerom vpred aj vzad. Iné druhy pohybu: pretáčanie sa (váľanie súdkov) po väčšej podložke, pokyvkávanie sa pri pasení koníkov, odtláčanie sa chodidlami od tvrdej podložky (napr. zapiera sa nôžkami do steny postieľky alebo operadla gauča a pokúša sa odtlačiť).
 • Pokiaľ ho držíte v stojacej pozícii, ponecháva primeranú časť váhy na chodidlách.

6-9 mesiacov

 • Pri pasení koníkov vie natiahnuť jednu ruku za hračkou pred sebou, pričom sa udrží na druhej rúčke na podložke.
 • Pasenie koníkov s vystretými rukami – v polohe na brušku je schopné zdvíhať hlávku a hruď z podložky, pričom vie vystierať lakte a dvíhať sa na rovných rukách.
 • V ľahu na chrbáte dokáže robiť „mostík“: Pokrčí kolená, nohami sa zaprie o podložku a zdvíha zadoček hore z podložky.
 • V polohe na brušku dokáže  natáčať telo rôznymi smermi za predmetmi, ktoré mu ukazujeme.
 • Dokáže sa z polohy na brušku dostať do polohy na štyroch (t.j. opiera sa o ruky a kolená, bruško je už odlepené od zeme.)
 • Zo sediacej pozície sa dokáže dostať s vašou podporou (držíme ho za rúčky, trup alebo bedrá) do stojacej pozície.
 • Ak ho držíte za trup, či bedrá v stojacej pozícii, je schopné prenášať váhu na nohy.
 • Začína sedieť na podložke po dobu jednej minúty, spočiatku predklonené dopredu, ruky vystiera pred seba na ochranu. Postupne sa učí vystierať chrbát a hlavu a sedieť bez opory svojich rúk.
 • Z polohy na brušku sa dokáže dostať do sediacej pozície.
 • Z polohy na chrbáte sa vie samostatne posadiť.
 • Z polohy na chrbáte sa vie dostať do polohy na štyroch.
 • Dokáže štvornožkovať, pričom strieda rúčky, nôžky, bruško už nie je na podložke. Zvyčajne deti najprv chodia štvornožky dozadu.
 • Z pozície na štyroch sa vie dostať do kľaku. Používa predmety okolo seba, napr. nábytok, aby sa vytiahlo do stojacej pozície.

9-12 mesiacov

 • Pri sede na podložke dokáže vytáčať trup do oboch strán a naťahovať sa za hračkami, ktoré chce dočiahnuť.
 • Poľahky sa zo sedu dostane do pozície na štyroch a aj naopak.
 • Používa okolité predmety, napr. nábytok a vyťahuje sa z pozície na štyroch do stoja.
 • Pridŕža sa nábytku a pokúša sa chodiť okolo neho pár krokov.
 • Dokáže samostatne stáť bez pridŕžania sa okolitých predmetov.
 • Z pozícii v stoji, pridŕžajúc sa okolitého nábytku, dokáže sa dostať na dlážku (posadiť, do pozície na štyroch).
 • Dokáže prejsť pár krokov, ak sa vás pridŕža alebo nábytku.
 • Dokáže sa dať do polohy na štyroch, pričom sú jeho nohy  vystreté a hlava predklonená.
 • Pokúša sa vyliezť na gauč a pod. samostatne.
 • Dokáže štvornožkovať po schodoch.

12-15 mesiacov

 • V pozícii v stoji, ak as pridŕža nábytku a pod. dokáže vytáčať trup do oboch strán a naťahovať sa za hračkou, ktorú chce dočiahnuť.
 • Dokáže pri chôdzi tlačiť hračku po podlahe.
 • Na rovnej podložke dokáže chodiť, robí rýchle a krátke kroky.
 • Z pozície na štyroch sa dokáže samostatne postaviť, bez pridŕžania sa nábytku a pod.
 • Vie si zo stoja kvoknúť a znovu sa postaviť bez pomoci.
 • Pri hre si zo stoja kvokne a naspäť sa postaví.
 • Hrá sa v kľaku.
 • Na rovnej podložke dokáže ísť dozadu bez opory.
 • Vie si sadnúť na malú stoličku (príde k nej a správne sa natočí, sadne si).
 • Ak mu šurgneme po podlahe loptu, vie sa načiahnuť a šurgnúť ju späť, trhaným tlačivým pohybom.

15-18 mesiacov

 • Vie samostatne chodiť, nôžky má už bližšie jednu k druhej, hlava a trup sú vzpriamené.
 • Pri chôdzi vie ťahať za sebou hračku (na motúzku alebo na paličke).
 • Vie sa odrážať na odrážadle bez pedálov. Dopredu aj dozadu. Chodidlá sa pri odrážaní striedajú.
 • Na rovnej podložke vie bežať. Pozícia pri behu je stuhnutá, s minimálnou rotáciou trupu.
 • Ak sa pridŕža nábytku a pod. dokáže stáť chvíľu na jednej nohe.

18-24 mesiacov

 • Pri chôdzi na rovnej podložke prenáša veľké predmety (napr. lopta, bábika, hračka), pričom nestratí rovnováhu.
 • Vie vyskočiť smerom hore, pričom obe nohy sú vo vzduchu.
 • Vie skočiť smerom vpred o cca 10 cm, pričom obe nohy sú vo vzduchu.
 • Vie kopať do lopty oboma nohami.
 • Vie chodiť hore aj dolu po schodoch, pričom sa pridŕža zábradlia alebo za ruku rodiča. Zatiaľ nestrieda nohy, iba postupne vždy prisúva chodidlo na schod, kde stojí jeho druhé chodidlo.

24-30 mesiacov

 • Vie zoskočiť dolu z nízkej stoličky alebo schodíka. Obe nohy dopadajú na zem naraz.
 • Vie pokrčiť obe kolená a skočiť zo stoličky či schodíka smerom ďalej dopredu pár centimetrov.
 • Vie jazdiť na trojkolke (alebo inom vozítku s pedálmi). T.j. vie pedálovať v plynulom rytme, pričom rukami sa drží za riadítka.
 • Vie sa postaviť na špičky a prejsť na špičkách pár krokov.
 • Vie chytiť veľkú loptu, ktorú mu hodíme, pričom použije paže i hruď na zachytenie.
 • Vie hodiť malú loptičku 10-15 cm, s veľkou silou a presnosťou.

30-36 mesiacov

 • Vie chodiť po schodoch, pričom strieda nohy na schodoch. (jedno chodidlo na schod, druhé chodidlo na ďalší schod). Používa oporu (zábradlie, ruka rodiča).
 • Vie zo stojacej polohy preskočiť 10-15 cm vysokú prekážku (obrubník a pod.).
 • Vie prejsť úsek cca 3m tak, že kladie chodidlá tesne pred seba, t.j. pred špičku stojacej nohy kladie pätu idúcej nohy atď.
 • Vie stáť na jednej nohe cca 5 sekúnd bez opory. Malo by to dokázať s oboma nohami rovnako.
 • Zo ľahu do stoja sa dostane tak, že si najskôr sadne a potom vstane, bez opory.
 • Vie s vystretými pažami chytiť stredne veľkú loptu, ktorú mu hodíme.

36-42 mesiacov

 • Vie chodiť hore schodmi bez opory (zábradlie, rodičova ruka), nohy sa striedajú. Vyjde takto aspoň 4 schody.
 • Zabehne cca 13,5 m za 6 sekúnd.
 • Vie skočiť smerom dopredu cca 0,5m, obe nohy používa na odraz aj doskok.
 • Vie hodiť loptu cca 3 m, štartovacia pozícia ruky –  vzpažená a zaklonená smerom dozadu, dieťa využíva rotáciu hornej časti trupu.
 • Vie hodiť loptu na terč cca 0,5 nad podložkou, vzdialený cca 1,5m, pričom hádže smerom zospodu.
 • Dokáže stáť na jednej nohe, pričom ruky má na bedrách cca 5 sekúnd.

42-48 mesiacov

 • Vie stáť na špičkách s rukami nad hlavou cca 5 sekúnd.
 • Dokáže stáť na jednej nohe, pričom ruky má na bedrách cca 5 sekúnd, pričom výkyvy z rovnovážnej polohy sú max 20 stupňov.
 • Dokáže chytiť stredne veľkú loptu rukami (nie už pažami), pričom použije hrudník na zachytenie a paže sa zohnú v lakťoch o 45-90 stupňov.
 • Vie hodiť loptu na terč cca 0,5 nad podložkou, vzdialený cca 1,5m, pričom hádže smerom zospodu.
 • Vie hodiť loptu smerom dopredu cca 3m, pričom štartovacia pozícia ruky je dole, využíva rotáciu trupu a hod začína pohybom ruky dolu a dozadu.

48-54 mesiacov

 • Vie stáť na špičkách s rukami nad hlavou cca 8 sekúnd, pričom výkyvy tela z rovnovážnej polohy sú max 20 stupňov, nepohne chodidlo.
 • Vie hodiť loptu na terč cca 0,5 nad podložkou, vzdialený cca 3,5 m.
 • Vie hodiť loptu smerom k stene tak, že lopta sa najskôr jeden krát dotkne  podlahy a následne sa odrazí o stenu.
 • Dokáže chytiť stredne veľkú loptu rukami, paže sú ohnuté.

54-60 mesiacov

 • Dokáže stáť na jednej nohe cca 6 sekúnd, potom na druhej nohe cca 6 sekúnd, pričom ruky má na bedrách , pričom výkyvy z rovnovážnej polohy sú max 20 stupňov.
 • Ak stojíme oproti dieťaťu a predvázdame mu cviky (v sekundovom intervale), dokáže zo 6 cvikov štyri napodobniť.
 • Dokáže urobiť 3 drepy za 30 sekúnd.
 • Dokáže skočiť smerom dopredu cca 90cm, pričom na odraz aj doskok používa obe chodidlá.
 • Vie sa vo výskoku otočiť o 180 stupňov, pričom výkyvy z rovnovážnej polohy sú max 20 stupňov.
 • Vie preskočiť na jednej nohe z čiary na čiaru, potom vystrieda nohy a skočí späť z čiary na čiaru. (Čiary sú od seba cca 90 cm.)
 • Vie skočiť cez prekážku cca 20cm nad podlahou, pričom na odraz i dopad používa obe chodidlá.
 • Vie v poskoku 8 krát vystriedať pohyby rúk a nôh (t.j. ako pri chôdzi, či behu, pričom sa ale neposúva vpred, nohy strieda vo východzej polohe).
 • Urobte prekážkovú dráhu: štart a cieľ vyznačte páskou na zemi, sú vzdialené cca 3m. V cieli za čiaru položte mäkkú loptičku. Dieťa beží po loptičku, zodvihne ju a prinesie spať na štart. Malo by to stihnúť do 5 sekúnd bez stratenia loptičky.

Zdroj:  http://www.brightstart.biz, sekcia Informácie pre rodičov (voľný preklad)

Mohlo by sa vám tiež páčiť...