Elektronické PDF dokumenty na stiahnutie zadarmo. Počet vytlačení nie je obmedzený. Môžete ich používať pre svoju osobnú potrebu, nie na komerčné účely. Môžete ich využiť ako busy bags – vrecúškové aktivity. (V päte dokumentov je odkaz na našu stránku.) (Čo sú vrecúškové aktivity?)

Kliknutím na linku s názvom dokumentu sa otvorí PDF-ko, ktoré si môžete priamo vytlačiť alebo uložiť u seba v počítači.

Názov Popis
Slovné hry pre deti
Kto kde s kým

Veselé skladanie viet zo 4 častí: kto, kde, s kým, čo robí – pre každú časť vety 28 možností – teda nespočetne veľa kombinácií viet. Zahrajte sa a zasmejte sa pritom, aké skomoleninky vyjdu. Povzbuďte k čítaniu deti, ktoré s čítaním práve začínajú.

Rymovacky
Rýmovačky + štipce

Hra na rýmy – k hornému obrázku je treba vybrať jeden z dolnej trojice – slová, ktoré sa rýmujú. Ak chcete, z druhej strany správnu odpoveď označte fajočkou. Dieťa na zvolený obrázok pripne štipec – z druhej strany vie potom skontrolovať, či zvolilo správnu odpoveď.

PravdaLoz
Pravda, či lož?

Pre prvých čitateľov – nebadane ich povzbudíme k čítaniu. Dieťa si pred seba postaví kôpku kartičiek, prečíta jednoduchú dvojslovnú výpoveď na nej a podľa obrázka rozhodne, či je to pravda, či lož. Triedi kartičky na dve kôpky. Z druhej strany kartičiek som dala fajočku alebo krížik – na konci hry dieťa môže skontrolovať, či roztriedilo kartičky správne.

Koníky - čo nesúKoníky – čo nesú? Logická hra pre deti – musia roztriediť kartičky koníkov do tabuľky. Musí pritom súhlasiť farba koníka v riadku a predmet, čo koník nesie v stĺpci tabuľky. Príprava na matematiku. Príprava na čítanie, písanie – učenie sa ukladania zľava doprava a po riadkoch.
Grid games - mriežkyGrid games – mriežky Čo je to grid game? Keď dieťa ukladá rovnaké predmety na mriežku. Malo by ukladať predmety zľava doprava , začínať vo vrchnom riadku a pokračovať spodným riadkom. Je to príprava na čítanie a písanie (čítame, píšeme zľava doprava, po riadkoch…). Viac info na českej stránke montessoridoma. Je to zároveň a predpríprava na matematiku – dieťa sa naučí nevynechať žiadne políčko, tak ako pri počítaní do 10 nesmie vynechať žiadne číslo. Prípadne si na spomenutej českej stránke prečítajte podrobnejší návod. K týmto mriežkam si môžete kúpiť gombíky z nášho obchodíka – teraz vo zvýhodnených cenách.
Ružové slová Ružové slová

Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Keď sa dieťa naučí skladať slová po písmenkách, postupne sa ich naučí aj čítať. Je zrejmé, že ak chcete používať túto sadu, malo by byť už dieťa trochu oboznámené s písmenami a tiež by malo dokázať rozlíšiť sluchom začiatočné písmená slov.

Slová v tejto sade sú veľkými písmenami, malými písmenami a s prázdnymi políčkami. Montessori spravidla začína s malými písmenami, prechod k čítaniu knižiek bude ľahší (v knižkách sú zväčša malé písmená). My sme zaradili obe sady, aby ste si vedeli vybrať podľa preferencií vášho dieťaťa. V prípade písmen y, ý, ô sme nepoužili obrázky slov, lebo žiadne slovo na tieto písmena nezačína. Podobne dlhé samohlásky sme ponechali slová začínajúce na danú samohlásku, ale v krátkom tvare (pr. páv = pivo, auto, vajce).

Abeceda Obrázková abeceda

Súbor obsahuje „obrázkovú abecedu“ – t.j. slová začínajúce na jednotlivé písmená abecedy:auto, bubon, cibuľa, čerešne… Môžete využiť pre skladanie slov, ak si vytlačíte a vystrihnete viac krát. Dieťa skladá slová podľa začiatočných písmen. Jednoduchšia verzia hry Ružové slová alebo Modré slová (tie su len nachystané, su 4-pismenové).

Predlohy plastelina Predlohy na prácu s plastelínou

Obrázky sú prevzaté z internetu, nie sú našou tvorbou, celkovo 10 stran A4, len sme ich umne poskladali do súboru a popísali a zamysleli sme sa, čo všetko sa dá modelovať z plastelíny: tvár mužská i ženská – oči, nos, ústa, fúzy, sponky, atď.; okrem toho modelujte emócie, rôzne výrazy tváre – modelovanie guľôčok aj hadíkov, formovanie do špirály; jedlo na tanieri – modelovanie guľôčok aj hadíkov, placiek (použite cesnakovač – zábava zaručená); auto osobné aj nákladné – svetielka, maják, šofér, kolesá – modelovanie guľôčok; hrozno, stonožka – modelovanie guľôčok; červík, koláčiky1, koláčiky2 – ozdobovanie čerešničkami, špirálami – modelovanie guľôčok aj hadíkov, formovanie do špirály

Zaparkuj autíčko
Zaparkuj autíčko

Parkovanie – predlohy parkovísk, kde sú parkovacie miesta označené vianočnými obrázkami, písmenkami, slabikami, jednocifernými a dvojcifernými číslami, sú neoznačené. Ku hre potrebujete malé autíčka – „angličáky“. Navigujte dieťa, aby zaparkovalo na miesto s daným obrázkom, písmenom, číslom… do prázdnych parkovísk si môžete dopísať, čo potrebujete precvičiť.

Je to zábavná hra na učenie nových slovíčok, písmen, čísel, prvé čítanie slabík, krátkych slovíčok… Môže sa využiť na logopedické cvičenia, ak vpíšete slabiky, slovká, čo potrebujete precvičiť. Môže sa využiť na učenie cudzích jazykov – ak dokreslíte obrázky, čo sa chcete naučiť a riadite hru v cudzom jazyku. A zároveň sa pri krúžení autíčok rozcvičuje zápästie.

Modré slová Modré slová

Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Keď sa dieťa naučí skladať slová po písmenkách, postupne sa ich naučí aj čítať. Je zrejmé, že ak chcete používať túto sadu, malo by byť už dieťa trochu oboznámené s písmenami a tiež by malo dokázať rozlíšiť sluchom začiatočné písmená slov.

Slová v tejto sade sú veľkými písmenami, malými písmenami a s prázdnymi políčkami. Montessori spravidla začína s malými písmenami, prechod k čítaniu knižiek bude ľahší (v knižkách sú zväčša malé písmená). My sme zaradili obe sady, aby ste si vedeli vybrať podľa preferencií vášho dieťaťa. V prípade písmen y, ý, ô sme nepoužili obrázky slov, lebo žiadne slovo na tieto písmena nezačína. Podobne dlhé samohlásky sme ponechali slová začínajúce na danú samohlásku, ale v krátkom tvare (pr. páv = pivo, auto, vajce). Modré slová sú 4-písmenkové, začína sa ružovými slovami, ktoré majú iba 3-písmenká. Ružové slová nájdete na tejto stránke.

VianocnaAbeceda
Vianočná abeceda

Slúži na precvičenie prvého písmena v slove. Pre detičky, ktoré sa už naučili rozoznávať a písať písmená, ale zatiaľ nevedia čítať ani spájať písmenká do slov. Cieľom hry je, aby deti povedali/napísali prvé písmenko slova na obrázku.

Rymovacky
Rýmovačky

Hra na rýmy – postrihajte na pásiky, a dieťa vždy k prvému obrázku podľa druhého obrázku dotvorí rým. Pre kontrolu sú aj slová vpísané. Na poslednej stránke sú „smiešnosti“, ale treba ich aj vyskloňovať.

Oposita
Opozitá

Hra na protiklady – postrihajte na pásiky – dvojice, pre ťažšiu verziu na jednotlivé kartičky a dieťa vždy k prvému obrázku podľa druhého obrázku hľadá protiklady. Pre kontrolu sú aj slová vpísané. Napr. mäkký-tvrdý, malý-veľký, studený-teplý a pod. Môžete k vybranej kartičke hľadať doma predmety s danými vlastnosťami. Napr. studený – ľad v mrazničke, voa vo vodovode, mäkký – chlebík, koláč a pod.

Kde nájdete viac našich aktivít? Často nové foto postnem na mudramama.sk na facebooku. Čo nenájdete tu, možno nájdete tam!

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť