O vývoji dieťaťa

Jemná motorika – míľniky vo vývoji

0-3 mesiace

 • Uchopovací reflex: Keď dieťaťu vložíte do dlane predmet, dieťa zovrie prsty a podrží predment na pár sekúnd.
 • Otvorená pozícia rúk:  Dieťa začína mať ruky v otvorenej pozícii s vystretými prstami, nie zovreté do pastičiek.
 • Sledovanie očami: Dieťa sleduje pohybujúci sa predmet očami. Predmet sa môže pohybovať rôznymi smermi (hore, dole, doprava, doľava, do kruhu), dieťa sa učí koordinovať pohyby očí za predmetom.

3-6 mesiacov

 • Načahovanie sa hore:  Dieťa sa pri ležaní v postieľke a pod. načahuje za visiacimi predmetmi a dotýka sa ich. Používa striedavo obe ruky.
 • Dlaňový úchop:  Dieťa sa načahuje za predmetmi a podrží ich so zovretými prstami v dlani. Podržanie predmetu v ruke môže trvať až do jednej minúty.
 • Dlaňový úchop bez palca: Dieťa zdvíha predmety za pomoci dlane a vonkajšej hrany ruky.
 • Dlaňový úchop s palcom: Dieťa zdvíha predmety za použitia palca, ukazováka a prostredníka.
 • Dieťa sa hrá s rukami alebo s hračkami, pričom drží predmety v oboch rukách v strede nad svojim hrudníkom.

   6-9 mesiacov

 • Dieťa drží hračku alebo lyžičku a pod. v ruke a búcha ňou o stôl.
 • Pri hre si dieťa prekladá hračku alebo lyžičku a pod. z jednej ruky do druhej.
 • Pinzetový úchop – nižšie štádium: Dieťa je schopné uchopovať menšie predmety za pomoci palca a ukazováka, pričom sa jeho predlaktie opiera o podložko (stôl a pod.).
 • Dieťa je schopné držať naraz v každej ruke iný predmet.

 9-12 mesiacov

 • Izolovaný ukazovák: Dieťa ukazuje na objekty používajúc iba ukazovák (na obrázky v knižke a pod.).
 • Dieťa vie držat pero alebo hrubú voskovku v pasti a robí prvé čmáranice na papier.
 • Dieťa je schopné dávať predmety do nádoby a vyberať ich z nej von.
 • Dieťa začína používať obe ruky separátne a nezávisle jednu od druhej. (Pr. Dieťa hýbe jednou rukou, druhá je v pokoji. „Pa-pa“ kyvkanie na pozdrav.)
 • Dieťa vie držať naraz v každej ruke iný predmet. Dokáže sa načiahnuť za predmetom iba jednou rukou.
 • Dieťa sa pokúša stavať jednu kocku na druhú.
 • Samostatnosť v jedení: Dieťa je schopné samo sa kŕmiť malými kúskami jedla, pričom používa prsty.

12-15 mesiacov

 • Lepší pinzetový úchop: dieťa je schopné zodvihnúť a pustiť malé objekty (napr. cereálie, kamienky) s použitím končekov palca a ukazováka, pričom zápästie neopiera o podložku.
 • S pomocou je dieťa schopné vkladať objekty na miesto kde patria (napr. rôzne tvary do vkladačiek pre deti).
 • Vie obracať stránky v knihe, pričom často obracia veľa strán naraz.
 • Vie otvoriť vrchnák na malej krabičke. (Nie šróbovaci vrchnák na flaške.)
 • Začína pomáhať pri obliekaní a vyzliekaní, dá si dolu čiapku, ponožky, nohavice.

15-18 mesiacov

 • Vie postaviť vežičku z 3,4 kociek.
 • Vie vložiť okrúhly tvar do vkladačky, aj ak mu poskytneme tri tvary na vkladanie.
 • Lyžicu alebo písacie potreby drží zovreté v dlani.
 • Ak vás pozoruje pri kreslení rovnej čiary na papier, pokúša sa robiť čiary na papier tiež.
 • Je schopné  v oboch rukách v strede nad svojim hrudníkom držať predmet. Jedna ruka predmet pridŕža, druhá predmetom manipuluje.
 • Pokúša sa samostatne jesť lyžicou.

18-24 mesiacov

 • Je schopné kresliť súvislé čmáranice na papier (aj s kruhovými pohybmi).
 • Pokúša sa napodobniť vás, keď kreslíte kruh alebo vertikálnu čiaru.
 • Ak mu ukážete ako sa skladá papier na polovicu, pokúša sa vás napodobniť.
 • Vie navliecť 1 až 3 veľké korálky s veľkým otvorom.

24-30 mesiacov

 •  Ak mu ukážete ako sa kreslí vertikálna čiara alebo horizontálna čiara na papier, skúsi napodobniť vašu čiaru.
 • Vie vložiť aspoň 3 tvary do vkladačky správne.
 • Vie držať v jednej ruke nádobu a druhou otvoriť jej vrchnák (aj šróbovacie vrchnáky).
 • Uchopuje písacie potreby stále ešte do dlane, obkľúčené prstami aj palcom, pričom zápästie je obrátené tak, že palec smeruje k podložke.
 • Je schopné strihať pásiky papiera.
 • Začína používať vidličku na jedenie.
 • Dokáže si obliecť veci, ktoré sa ľahko obliekajú – čiapku, ponožky, tričko, tepláky.

30-36 mesiacov

 •  Dokáže postaviť tri kocky do radu za sebou, pričom na poslednú položí štvrtú kocku.
 • Dokáže navliecť 4 veľké korálky.
 • Ak mu ukážete ako sa kreslia prekrížené čiary, pokúša sa vás napodobniť a nakreslí obrázok kríža.
 • Dokáže nakresliť kruh, ktorého konce nie sú prepojené, rozpätie čiar tak 1-2 cm.
 • Dokáže postaviť vežu z 10 kociek.

36-42 mesiacov

 •  Dokáže prestrihnúť A5 papier na polky.
 • Dokáže prevliecť tri dierky v prevliekačke, ak mu ukážete ako na to.
 • Dokáže nakresliť takmer kolmé čiary, k pravému uhlu môže chýbať 20 stupňov.

42-48 mesiacov

 • Dokáže uchopiť písacie potreby medzi palec a poduštičku ukazováka, ostatné tri prsty sú zovreté smerom k dlani. Medzi palcom a ukazovákom zviera hornú časť pera. Pri písaní pohybuje celou rukou (nevyskytujú sa pohyby zápästia pri písaní).
 • Dokáže rozopnúť 3 gombíky za 75 a menej sekúnd.
 • Dokáže strihať pásik papiera podľa nakreslenej čiary. Pričom strihá najviac 1-2 cm od naznačenej čiary.
 • Dokáže vložiť 10 guličiek do fľaše za 30 sekúnd a menej.
 • Dokáže nakresliť päť zvislých centimeter dlhých čiarok v riadku za sebou, pričom vychýlenie z riadka je nanajvýš dva razy, nanajvýš o centimeter.

48-54 mesiacov

 •  Vie zapnúť a rozopnúť jeden gombík za 20 sekúnd a menej.
 • Dokáže uchopiť pero medzi palec a poduštičku ukazováka, ostatné prsty zovreté smerom k dlani. Pero sa opiera o prostredník.
 • Dokáže nakresliť štvorček podľa predlohy. Dokáže nakresliť čiary, ktoré sa od kolmosti vychyľujú max o 15 stupňov. Rohy štvorca sú uzavreté.
 • Dokáže vystrihnúť kruh nakreslený na papieri, pričom vychýlenie od čiary pri strihaní je na 3/4 kruhu.
 • Vie postaviť podľa predlohy schody zo 6 kociek, pričom ale nesledovalo, ako a schody stavajú

54-60 mesiacov

 • Vie sa dotknúť každým prstom palca v čase do 8 sekúnd, pričom nasleduje vašu ukážku, keď sa dotýkate palca postupne ukazovákom, prostredníkom, prstenníkom, malíčkom so sekundovými odstupmi.
 • Vie spojiť dva body  horizontálnou čiarou, pričom čiara sa vychýli z horizontálnej polohy max o pol centimetra.
 • Dokáže vystrihnúť štvorček nakreslený na papieri, pričom sa od čiar vychýli max o pol centimetra.
 • Dokáže postaviť pyramídu zo 6 kociek podľa predlohy pred ním, pričom nevidelo ako sa pyramída stavia.
 • Dokáže preložiť A4 papiera na polovicu, pričom kraje papiera sú rovnobežné, maximálne  pol centimetra od seba.
 • Dokáže vyfarbovať medzi dvoma rovnobežnými čiarami, pričom vyfarbí 3/4 plochy a cez čiaru prejde max 2 krát.

Zdroj:  http://www.brightstart.biz, sekcia Informácie pre rodičov (voľný preklad)

Mohlo by sa vám tiež páčiť...