jemna motorika, hruba motorika, uchop pera, vyvoj pisma, vyvoj detskej kresby, vyvoj detskej ruky, spravny uchop, grafomotorika, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky
O vývoji dieťaťa

Všeobecné míľniky vo vývoji dieťaťa

Nie som pedagóg ani terapeut, informácie, ktoré tu uvádzam sú voľne preložené zo stránky pediatrického centra http://www.brightstart.biz, sekcia Informácie pre rodičov. Nechcem, aby vás to viedlo k nejakému porovnávaniu, či diskusiám. Náš pediater večné porovnávanie mamičiek, čo ktoré dieťa vie a čo nevie, čo už papá, či kaká, ciká do nočníka… volá „sídliskový syndróm“. Trefné.

Každé dieťa sa vyvíja individuálne, preto berte tieto míľniky len informatívne, ako pomôcku na vymýšľanie aktivít a hier, ktoré vaše dieťa v danom veku môže zvládnuť alebo aj nemusí. Rovnako pre tých, čo deti zatiaľ nemajú a hľadajú pre svojich kamarátov a ich deti darčeky, môžu tieto informácie pomôcť pri výbere tej správnej hry či hračky v danom veku.

Schopnosť učiť sa, ktorá sa rozvíja medzi 12 a 24 mesiacov:

 • Dieťa dokáže splniť jedno-krokovú inštrukciu, ktorá sa týka jeho obľúbených predmetov. (Naor. Podaj mi macka!)
 • Dieťa chápe, že ono samé môže byť príčinou toho, čo sa deje. (Napr. Chápe, že ak ťukne na tlačítko hračka vydá zvuk.)
 • Dieťa rado objavuje predmety, rado sa hrá na schovávačku s nimi.
 • Dieťa je schopné imitovať jednoduché činnosti (Napr. Napodobuje časanie a pod. )

Schopnosť učiť sa, ktorá sa rozvíja medzi 24 a 36 mesiacov:

 • Dieťa dokáže zatriediť podobné predmety.
 • Dieťa dokáže zatriediť objekty podľa farieb, tvarov, veľkosti.
 • Dieťa dokáže poskladať jednoduchý tvar alebo formu podľa predlohy.
 • Skladať jednoduché puzzle – 4 kúskové.
 • Ukázať na predmety so všeobecnými názvami, keď ich pomenujeme.
 • Počítať 1,2,3.

Sociálne zručnosti a schopnosť hrať sa, ktoré sa  rozvíjajú medzi 12 -24 mesiacmi:

 • Hrať sa osamote. (Myslí sa tým, že sa zatiaľ neveľmi zapája do hier s ostatnými deťmi.)
 • Pozorovať ostatných.
 • Imitovať domáce práce alebo činnosť dospelého. (Napr. Česanie alebo kŕmenie bábiky.)
 • Vyjadrovať svoje potreby a požiadavky  ako aj pocity zmenou výrazu tváre, jednoduchými slovami a krátkymi vetami.
 • Spontánne preukazuje náklonnosť voči druhým.
 • Nosiť, nakladať a nalievať.
Sociálne zručnosti a schopnosť hrať sa, ktoré sa  rozvíjajú medzi 12 -24 mesiacmi:
 • Hrá sa vedľa ostatných detí, nie nutne vykonáva rovnakú činnosť ako ostatné deti.
 • Pozoruje ostatné deti a prejavuje o ne záujem.
 • Stavanie z kociek.
 • Hry s pieskom a vodou.

Samostatnosť, ktorá sa vyvíja v období medzi 12 a 24 mesiacov:

 • Používa pri jedle lyžicu, trochu pritom rozlieva.
 • Pitie z pohárika s náustkom, pitie z otvoreného pohárika.
 • Pasívna spolupráca pri obliekaní a vyzliekaní.
 • Začína si vyzúvať samo topánky.

Samostatnosť, ktorá sa vyvíja v období medzi 24 a 36 mesiacov:

 • Otváranie dverí pomocou kľučky.
 • Obliekanie a vyzliekanie bundy.
 • Používa pri jedle lyžicu, iba trochu pritom rozlieva alebo už celom nič nerozleje.
 • Umývanie a utieranie rúk s asistenciuo rodiča.
 • Pomáhanie s jednoduchými domácimi prácami (Napr. Odnesie svoj tanierik po jedle, pomaha poliať kvety a pod.)
 • Cikanie a kakanie na nočníku / záchode.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...