Zelenina - trojzlozkove karty
Montessori slovníček

Montessori trojzložkové karty

Ako sa trojzložkové kartičky používajú?

Montessori trojzložkové karty tvorí trojica: obrázok s názvom, obrázok bez názvu, názov. Trojzložkové karty sa v montessori pedagogike využívajú na:

 • priraďovanie názvov k predmetom alebo ich častiam
 • pomáhajú deťom triediť/kategorizovať predmety
 • pomáhajú rozširovať slovnú zásobu

Deti by mali mať s predmetmi z kartičiek osobnú skúsenosť z každodenného života.  Následne môžeme kombinovať prácu s predmetmi a kartičkami dohromady – priraďovanie predmetom ku kartičkám. V poslednej fáze osvojovania pojmov prichádza na rad práca iba s kartičkami (dieťa už pozná predmet z reálneho sveta, vytvorilo si o ňom predstavu).

 

Použitie pre deti, čo nevedia čítať – rozšírenie/upevnenie slovnej zásoby:

 • používame obrázky bez názvu
 • jasne pomenujeme, čo je na obrázku
 • nemali by sme predstavovať viac ako 3 nové veci naraz

 

Použitie pre deti, ktoré sa začínajú zaujímať o písmenká – rozoznávanie začiatočného písmena slov sluchom:

 • predpokladáme, že názvy predmetov na kartičkách dieťa už pozná (t.j. pozná predmety, vie ich pomenovať, ale nevie ešte prečítať nápis)
 • používame karty s názvom
 • využívame kartičky na rozpoznávanie písmeniek sluchom – hrou navigujeme dieťa: „Hľadám zviera, ktoré sa začína na písmeno S!“ … dieťa hľadá medzi kartičkami rozloženými pred sebou
 • dieťa si pri hre spája začiatočné písmeno slova z kartičky so zvukom, ktorý my vyslovujeme (pre lepšie rozoznávanie môžeme ten zvuk zvýrazniť „SSSSS“)

 

Použitie pre deti, čo už vedia trochu čítať – zdokonaľovanie čítania:

 • dieťa priraďuje karty s názvami ku kartám s obrázkami
 • ako kontrola mu slúži karta, kde je obrázok s názvom spolu

 

Medzi rôznymi kartičkovými hrami na stiahnutie vo forme pdf v podategórii Trojzložkové karty nájdete montessori trojzložkové kartičky na stiahnutie. Postupne budeme dopĺňať ďalšie. Napíšte nám, o aký typ kartičiek by ste mali záujem.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...