montessori izba inširácie , absorbujúca myseľ, montessori, montessori princípy, montessori slovníček, montessori v kocke, montessori základy, praktický život, rešpektovanie dieťaťa, senzitivne obdobie, senzorická výchova

Montessori – základné pojmy

Montessori slovníček môže napomôcť rodičom aj vychovávateľom lepšie pochopiť kľúčové koncepty montessori pedagogiky. Čo je to montessori? Pedagogický prístup založený na pozorovaniach Dr. Marie Montessori. Podporuje samostatné učenie detí. Učenie si volí dieťa podľa svojich záujmov, učiteľ (alebo rodič) slúži ako pozorovateľ, navigátor. Veľmi dôležité pre pochopenie montessori princípu výchovy a učenia sú pojmy senzitívne …

Zelenina - trojzlozkove karty

Montessori trojzložkové karty

Ako sa trojzložkové kartičky používajú? Montessori trojzložkové karty tvorí trojica: obrázok s názvom, obrázok bez názvu, názov. Trojzložkové karty sa v montessori pedagogike využívajú na: priraďovanie názvov k predmetom alebo ich častiam pomáhajú deťom triediť/kategorizovať predmety pomáhajú rozširovať slovnú zásobu Deti by mali mať s predmetmi z kartičiek osobnú skúsenosť z každodenného života.  Následne môžeme kombinovať prácu s predmetmi a kartičkami dohromady – …