• Hrubá motorika – míľniky vo vývoji

    Ako sa rozvýja hrubá motorika vášho dieťatka? 0-3 mesiace Začína pohybovať rukami i nohami vo vzduchu, zatiaľ rôznym smerom. Pohyby sú rýchle a nekoordinované. Ak dieťa leží na brušku, je schopné pretočiť si…

  • Jemná motorika – míľniky vo vývoji

    0-3 mesiace Uchopovací reflex: Keď dieťaťu vložíte do dlane predmet, dieťa zovrie prsty a podrží predment na pár sekúnd. Otvorená pozícia rúk:  Dieťa začína mať ruky v otvorenej pozícii s vystretými prstami, nie…

  • Jemná a hrubá motorika – vymedzenie pojmov

    Jemná motorika – Ovládanie svalových skupín zodpovedných za presné a malé pohyby rúk, prstov,  zápästí, chodidiel, prstov na nohách, ale aj pier a jazyka. Kontrolované pohyby pri písaní, kreslení, strihaní, uchopovaní objektov… Hrubá…