Životný cyklus žaby

Ako sa narodí žabka?

  1. Dospelá samička žaby si nájde bezpečné miesto, kde nakladie vajíčka. Žabie vajíčka sú obalené rôsolovitou hmotou, ktorá ich ochraňuje. Z času na čas „mama žaba“ prekontroluje, či sú vajíčka v bezpečí. V každom vajíčku sa vyvíja žubrienka – oči, ústa, žiabre na dýchanie, chvost. Táto fáza trvá 7-9 dní.
  2. Z vajíčok sa vyliahnu žubrienky, cca pol cm veľké. Niektoré druhy žiab prenášajú žubrienky do vody na svojich chrbtoch. Cca 10-12 dní od vyliahnutia majú dosť silný chvost na plávanie. Živia sa riasami, niekedy dokonca druhými žubrienkami.
  3. Žubrienky postupne rastú, najprv im narastú dve zadné nohy, potom predné. Začínajú sa im vyvíjať pľúca. Potom sa im začne zmenšovať chvost, pretože ho už na plávanie nepotrebujú, plávu nohami. Malé žabky sa začínajú podobať stavbou tela na dospelé žaby, stále žijú vo vode, živia sa riasami a hmyzom.
  4. Keď majú úplne vyvinuté pľúca, sú schopné života na súši. Trvá to 13-16 týždňov, kým sa z malej žabky stane dospelá žaba schopná života na súši i vo vode.

A pre tých, čo sa chcú naučiť trochu po anglicky:

lyfe cycle – životný cyklus

frog eggs – žabie vajíčka

frog spawn – žabí poter

tadpole – žubrienka

tadpole with legs – žubrienka s nohami

froglet – malá žabka

alga – riasa