• životný cyklus žaby, liahniska, uprava liahnisiek na jar

    Životný cyklus žaby

    Obrázok k článku je z jednej brigády kedysi pred 15timi rokmi – kamarát nás zavolal do Malých Karpát upravovať liahniská. Nevedeli sme čo to je. Na mieste sme zistili, že treba po zime…