Aktivity s deťmi 1-3,  O vývoji dieťaťa,  Recenzie knižiek,  Rodičovské rady a tipy

Andrea Erkert: Hry pro usměrňování agresivity

Ako reagovať, keď sa deti vzpierajú, či hnevajú? Ako reagovať, keď sa súrodenci hádajú alebo nebodaj klbčia, bijú?

Knižka Andrei Erkert „Hry pro usměrňování agresivity“  (linka vás zavedie priamo na detail knižky v Martinuse) ma veľmi milo prekvapila, je písaná veselým tónom, prehľadne podelená. Je v nej veľa námetov na hry s deťmi, ktoré im napomáhajú chápať emócie a vyjadrovať, čo práve cítia. Keď je dieťa zmätené a nevie presne vyjadriť čo cíti a uponáhľaný rodič ho súri, vznikajú vyhrotené situácie. Ráno sa chytro obliecť, chytro do škôlky, chytro do práce… My dospeláci zväčša rozumieme, čo dieťa cíti. No uistíme sa vždy, že i dieťa vie svoje pocity pomenovať? Poznáte to: ani prosby, ani hrozby malým tvrdohlavčekom v tej chvíli nehnú. Tak ako sa zachovať? Pomôžme deťom pomenovať ich pocity. Tým, že sa deti naučia rozlišovať svoje pocity, aj tie nepríjemné, naučia sa ich i lepšie vyjadrovať, naučia sa lepšie vyrovnávať s ťažkými situáciami.

Hry v knižke sú zväčša skupinové, no viem si celkom dobre predstaviť, že sa dajú hrať i vo dvojici dospelý – dieťa alebo sa môže zabaviť vo voľných chvíľach celá rodina. Dospelý je ten, kto vysvetľuje a riadi hru, dieťa je ten, kto sa učí prostredníctvom hry vyjadrovať pocity alebo ich zvládať. Ku každej hre je uvedené, pre akú vekovú kategóriu je hra určená.

Príklady hier, ktoré učia deti rozlišovať pocity:

Ako asi znie pocit?

Poznáš hmatom výraz tváre?

Príklady hier pre uvoľnenie napätia:

Všetkou silou za lano

Môžeš roztrhať noviny

Povedz to megafónom …

Naozaj vám knižku vrelo odporúčam, je o získavaní sociálnych zručností dieťaťa i vylepšení komunikácie medzi dospelákmi a deťmi.