• Všeobecné míľniky vo vývoji dieťaťa

    Nie som pedagóg ani terapeut, informácie, ktoré tu uvádzam sú voľne preložené zo stránky pediatrického centra http://www.brightstart.biz, sekcia Informácie pre rodičov. Nechcem, aby vás to viedlo k nejakému porovnávaniu, či diskusiám. Náš pediater…