vzťahy, vzťahová väzba, trauma, disociácia, telo si pamätá, čo je to trauma, bezpečná vzťahová väzba, neistá vzťahová väzba, úzkostná vzťahová väzba, dezorganizovaná vzťahová väzba, vyhýbavá vzťahová väzba
Psychohygiena Psychológ Sebaláska Selfcare Vzťahová väzba

Podcast Ľudskosť – veľmi dobré rozhovory o vzťahoch v rodine, čo je to vzťahová väzba a prečo je dôležitá

Obľúbila som si podcast Ľudskosť, ktorý na Sme pravidelne zverejňuje Barbora Mareková. Vedie v ňom rozhovory s rôznymi psychológmi, venuje sa hlavne oblasti sebapoznania, vzťahovej väzby, partnerských a rodinných vzťahov. Podscas môžete počúvať v rôznych podcastových apkách, časti sú zverejňované ako audio aj na youtube. Dovolím si teda niektoré moje obľúbené časti odporučiť.

Podľa mňa sa o tom, aké zmeny sa s nami udejú, keď sa staneme rodičmi hovorí málo a preto nie sme na túto zásadnú zmenu v živote veľmi pripravení. Potom „hasíme“ všetko vzťahové tak rýchlo, ako sa dá, trieštime, lepíme… partnerské vzťahy, rola mamy, rola otca, zosúladenie výchov, vzťahy so starými rodičmi… Ak vás niečo trápi, toto sú časti, ktoré odporúčasm si vypočuť. Pohľadajte v archíve ďalšie, každý z rozhovorov je veľmi kvalitný. Čo je to vzťahová väzba a ako ovplyvňuje všetky vzťahy?

  1. Ľudskosť: Naše telo si pamätá, čo sme zažili ako deti. Traumatické zážitky zhoršujú zdravie: Čo všetko nám mohlo spôsobiť v detstve traumu, aké zážitky z detstva? Je trauma to čo sa stalo, alebo to čo si pamätáme, presnejšie to ako si to zapamätalo naše telo? Aké zdravotné ťažkosti majú ľudia, ktorí boli v detstve traumatizovaní? Čo je to medzigeneračný prenos traumy? Dôležité otázky na pochopenie samého seba, sojich ranných zranení. Ak sa sami staneme silnejšími, nebudeme ubližovať našim deťom. Budeme ich potreby vedieť lepšie vnímať a nasledovať.
  2. Ľudskosť: Na krutých rodičov sa naviažeme ešte silnejšie, ako na láskavých: Rozhovor s psychoterapeutkou Hanou Vojtovou o vzťahovej väzbe, traume, a disociácii v dôsledku traumy (disociácia je vnútorné odpojenie od fyzických či psychických podnetov, opustenie seba samého). Väčšina z nás zažila vo vzťahovej väzbe rôzne druhy traumatizácie. Pod traumou nemusí byť len jedna obrovská tragiská udalosť, ale aj veľa malých opakovane sa dejúcich stresujúcich zážitkov, pred ktorými dieťa nevie uniknúť.
  3. Ľudskosť: S terapeutkou Janou Ashford o tom, ako si nájsť terapiu, ktorá funguje: Ak otrebujete pomoc odborníka, ako si ho vybrať? Prístupov v terapii je veľa, ako zistiť, aký typ terapie sedí najviac na vás? A ako to u psychológa prebieha, keď tam idete prvý raz? To všetko vysvetľuje psychologička Jana Ashford v rozhovore s Barborou Marekovou.

To čo si z rozhovorov môžete odniesť a tiahne sa nimi ako taká myšlienková niť je, že najdôležitejšia pre vzťahy je vzťahová väzba. Tá vzniká medzi matkou (či inou prevažne sa starajúcou osobou) v období do 3 rokov. Ak mama nie je naladená na dieťa, môžu vznikať neisté typy väzieb (úzkostná, vyhýbavá, dezorganizovaná) a tieto sú určujúce aj pre naše dospelé vzťahy. S partnermi, so širšou rodinou, ale aj s priateľmi a kolegami.

Často k pochopeniu toho, čo sa vám deje, prečo vo vzťahoch trpíte a nemôžete byť autentický, potrebujete najskôr pochopiť aký typ vzťahovej väzby máte vy a aký váš partner/priateľ/kolega a aké dôsledky z toho plynú pre váš vzťah. Prečo sa vám určité nepríjemnosti v živote opakujú…

Oplatí sa poznať sám seba. Odporúčam podcast Ľudskosť aj preto, že rozhovory sú veľmi zrozumiteľné a láskavé. V závere každého rozhovoru sú väčšinou aj odporúčané knihy k danej téme.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...