alkoholizmus, ambulantná liečba alkoholizmu, liečba alkoholizmu, fázy alkoholizmu, alkoholik v rodine, alkoholizmus priznaky, priznaky alkoholizmu, psychické následky alkoholizmu, alkoholizmus liečba, alkoholik definicia, alkoholizmus vyklad, prejavy alkoholizmu u žien, funkcny alkoholik, funkcny alkoholizmus, liečenie alkoholizmu, alkoholizmus choroby, alkoholizmus stadia, alkoholizmus v rodine a jeho dôsledky, stupne alkoholizmu, test alkoholizmu, alkoholizmus prejavy, liecba alkoholizmu, príčiny alkoholizmu, alkoholizmus diagnoza, alkoholizmus a drogové závislosti
Alkoholizmus Psychohygiena

Strašiak alkoholizmus: Keď alkohol ničí vášho partnera, váš vzťah, vašu rodinu…

Vytvorila som na webe novú kategóriu s názvom Psychohygiena, do ktorej budem pridávať veľa článkov z oblasti psychológie. Už asi 10 rokov sú mojim koníčkom najrôznejšie knihy z oblasti psychológie a arte terapie, až sa ma raz kamarátka spýtala, na čo to všetko študujem a prečo sa neprihlásim na štúdium psychológie naozaj. Možno preto, že ma vždy fasciovali reálne ľudské príbehy a prenikanie do ich hĺbok mojim analytickým mozgom. Tak aspoň takto, cez články sa s niektorými témami podelím, možno niekomu to pomôže, v okamihu, keď bude bezradný hľadať info na internete…

Dnes som zvolila ťažkú tému: Alkoholizmus a spoluzávislosť. Podnetom bola diskusia na Modrom koníku, kde som sa znova a znova presvedčila, že ľudia o závislostiach a celkové o fungovaní našej psyché mnoho nevedia. Mylne si myslia, že je to len o silnej vôli prestať s pitím…

Ak má niektorý člen rodiny problém s pitím a druhý so spoluzávislosťou, ak sa v takejto rodinnej situácii ocitajú aj deti, čato to má hlboký dopad na vývoj ich osobnosti.

Príznaky a fázy alkoholizmu

Alkoholizmus, alebo alkoholová závislosť sa často rozvíja v niekoľkých fázach, pričom každá fáza má svoje charakteristické príznaky a správanie. Tu sú hlavné fázy alkoholizmu spolu s ich príznakmi:

1. Počiatočná fáza

 • Sociálne pitie: Konzumácia alkoholu pri spoločenských udalostiach alebo oslavách.
 • Zvyšovanie tolerancie: Postupné zvyšovanie množstva alkoholu potrebného na dosiahnutie rovnakého účinku.
 • Pitie na uvoľnenie: Používanie alkoholu na zmiernenie stresu alebo úzkosti.
 • Strata pamäti (okamihy výpadkov): Občasné výpadky pamäti po požití väčšieho množstva alkoholu.

2. Stredná fáza

 • Pitie vo väčších množstvách: Konzumácia väčšieho množstva alkoholu, než bolo pôvodne plánované.
 • Skryté pitie: Pitie mimo dohľadu ostatných, schovávanie si alkoholu a pitie na skrytých miestach.
 • Zmeny správania: Náladovosť, podráždenosť a často nepriateľské správanie.
 • Negatívne dôsledky: Prvé negatívne dôsledky na osobné a pracovné vzťahy, problémy s financovaním pitia.
 • Ranné pitie: Potreba piť hneď po prebudení na zmiernenie abstinenčných príznakov.
 • Strata kontroly: Ťažkosti s kontrolou množstva skonzumovaného alkoholu.

3. Pokročilá fáza

 • Denné pitie: Každodenné pitie a často celé dni strávené pod vplyvom alkoholu.
 • Závažné abstinenčné príznaky: Silné abstinenčné príznaky ako triaška, potenie, nevoľnosť, úzkosť a kŕče pri nedostupnosti alkoholu.
 • Zdravotné problémy: Výrazné fyzické zdravotné problémy, ako je poškodenie pečene, vysoký krvný tlak, problémy so srdcom a oslabený imunitný systém.
 • Sociálna izolácia: Izolácia od rodiny a priateľov, strata zamestnania, finančné problémy.
 • Závažné psychické problémy: Depresia, úzkosť, paranoia a v niektorých prípadoch halucinácie alebo delirium tremens (ťažká forma abstinenčného syndrómu).

4. Terminálna fáza

 • Celkové zlyhanie zdravia: Vážne a život ohrozujúce zdravotné problémy ako cirhóza pečene, pankreatitída, mozgové poškodenie a problémy so srdcom.
 • Neustále pitie: Neustále pitie počas celého dňa, potreba alkoholu na vykonávanie bežných činností.
 • Mentálne a fyzické vyčerpanie: Silná únava, slabosť a celková telesná degradácia.
 • Nemožnosť fungovania bez alkoholu: Úplná strata schopnosti fungovať bez prítomnosti alkoholu.
 • Zúfalstvo a beznádej: Pocit úplnej beznádeje, často sprevádzaný myšlienkami na samovraždu.

Je dôležité si uvedomiť, že každý človek môže prechádzať týmito fázami rôznou rýchlosťou a s rôznymi prejavmi. Rozpoznanie týchto príznakov v počiatočných fázach môže byť kľúčové pre včasné vyhľadanie pomoci a predchádzanie ďalšiemu zhoršovaniu stavu. Ak má niekto podozrenie, že by mohol byť závislý na alkohole alebo že jeho blízky má problémy s alkoholom, mal by čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Niekedy pomôže, ak alkoholikovi otvoríte oči podobným príbehom. Darujte mu napríklad knižku s príbehom o vyliečení z alkoholizmu. Nie so slovami, že toto si ty, poď sa liečiť… naopak, darujte mu príbeh, ktorý na vás silne zapôsobil a veľmi by vás potešilo, keby si ho prečítal a mohli by ste sa o tom spolu porozprávať. A ak si dá tú námahu a príbeh prečíta, tak citlivo nadviažte rozhovor, či v niečom predsa len podobnosť so sebou samým nevidí, či ho to predsa len nepresvedčí trošku začať to denné popíjanie liečiť a podobne…


Liečba alkoholizmu

Ste partnerom alkoholika? Vy ste si jeho problém s popíjaním všimli, ale on to zatiaľ ako alkoholizmus nevníma a reaguje vznetlilvo? Niekoľko krokov, ktoré by mohli pomôcť motivovať alkoholika k tomu, aby si priznal, že má problém a vyhľadal liečbu:

 1. Vzdelávanie: Najprv sa vzdelajte vy, prečítajte si články či knihy o alkoholizme a jeho dôsledkoch. Čím viac budete vedieť, tým lepšie budete rozumieť, čo váš partner prežíva a budete schopný mu lepšie pomôcť.
 2. Empatia a porozumenie: Prístup založený na empatii a porozumení môže byť oveľa účinnejší než kritika alebo obviňovanie. Pomôžte partnerovi, aby sa cítil pochopený a podporovaný, namiesto toho, aby sa cítil odsudzovaný.
 3. Otvorená komunikácia: Hovorte so svojim partnerom o svojich obavách a pocitoch otvorene a úprimne. Dôležité je, aby komunikácia prebiehala v pokojnom a neodsudzujúcom tóne. Napríklad, namiesto „Máš problém s pitím,“ môže skúsiť „Mám strach o tvoje zdravie, keď toľko piješ.“
 4. Vyhľadanie pomoci: Navrhnúť vyhľadanie pomoci od odborníka na závislosti alebo psychoterapeuta môže byť ďalším krokom. Niekedy môže byť užitočné, ak sa na konzultáciu vyberiete spoločne. Odborník môže poskytnúť cenné rady a podporu.
 5. Podpora a povzbudenie: Povzbuďte partnera, aby sa zapojil do podporných skupín ako Anonymní alkoholici (AA), môže to byť veľmi užitočné. Tieto skupiny poskytujú bezpečné prostredie, kde sa môže stretnúť s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné problémy. Možno sa otvorí a bude o nich schopný rozprávať, bude ich schopný uvidieť.
 6. Nastavenie hraníc: Je dôležité, aby ste si stanovili zdravé hranice. To môže zahŕňať stanovenie konkrétnych dôsledkov, ak partner nevyhľadá pomoc. Napríklad, môžete jasne povedať, že ak nebude ochotný hľadať liečbu, bude musieť zvážiť určité zmeny vo svojom živote alebo vo vašom vzťahu. Avšak dávajte iba také ultimáta, ktoré ste naozaj schopní splniť aj vy sami. Nesplnené „vyhrážky“ situácii nepomôžu.
 7. Vlastný sebarozvoj a podpora: Myslite na svoje vlastné zdravie a pokoj. Môžete zvážiť účasť na podporných skupinách pre rodiny alkoholikov, ako je Al-Anon, kde môže nájsť podporu a rady od ľudí, ktorí prežívajú podobné situácie.
 8. Trpezlivosť: Zmena môže byť pomalá a náročná. Obňte sa trpezlivosťou a buďte pripravený na to, že proces liečby a uzdravenia môže trvať nejaký čas.

Dôležité je, aby ste si uvedomili uvedomi, že konečné rozhodnutie musí urobiť váš partner sám. Jeho priznanie problému a hľadanie liečby sú kľúčové kroky, ktoré musí urobiť dobrovoľne. Podpora a povzbudenie z vašej strany však môžu byť významnými faktormi v jeho ceste k uzdraveniu.

Ak chcete pochopiť, ako závislosti vznikajú, odporúčam knihu od Gábora Maté, lekára, ktorý sa venoval liečbe závislostí desaťročia. pomôže vám pochopiť, že alkoholizmus nevzniká ako láska k opojnému moku, ale kdesi hlboko v duši alkoholika je rana, ktorú alkoholom hojí. Bez nájdenia a zacelenia tejto rany vyliečenie alkoholizmu nie je možné.

Ako partner alkoholika si dajte pozor na spoluzávislosť

Spoluzávislosť je stav, ktorý sa často vyskytuje u ľudí, ktorí žijú s osobami závislými na alkohole alebo iných návykových látkach.

Čo to je spoluzávsislosť?

Spoluzávislosť je emocionálny a behaviorálny stav, v ktorom je človek nadmerne závislý na jednom alebo viacerých členoch rodiny alebo priateľoch. Často sa to prejavuje potrebou kontrolovať, pomáhať alebo riešiť problémy tejto osoby na úkor vlastného zdravia a pohody.

Znaky spoluzávislosti

 • Nadmerná starostlivosť: Spoluzávislá osoba často preberá zodpovednosť za správanie závislého, snaží sa ho ochraňovať pred následkami jeho činov a riešiť jeho problémy.
 • Kontrola a manipulácia: Pokúšajú sa kontrolovať správanie závislej osoby, čo môže zahŕňať manipuláciu a neprimerané zásahy do jej života.
 • Nízke sebavedomie: Spoluzávislí ľudia majú často nízke sebavedomie a hodnotu svojho života merajú na základe toho, ako sa darí závislej osobe.
 • Strach z opustenia: Boja sa, že ak prestanú pomáhať alebo kontrolovať, závislá osoba ich opustí alebo sa jej stav ešte zhorší.
 • Ignorovanie vlastných potrieb: Spoluzávislí ľudia často zanedbávajú svoje vlastné potreby a túžby, pričom všetku energiu sústreďujú na potreby závislej osoby.
 • Ako spoluzávislosť vzniká: Tento stav sa často vyvíja postupne a môže byť výsledkom dlhodobého vystavenia stresu a nestabilite spojeným so životom so závislou osobou. Ľudia sa môžu snažiť udržať rodinu pohromade alebo sa vyhnúť konfliktom tým, že preberajú úlohy a zodpovednosti závislého.

Príklady spoluzávislého chovania:

Je rodiná oslava a váš partner sa opije a vyparatí nejakú nepríjemnosť. Napríklad niečo poškodí, spôsobí hádku, má úraz a podobne. Za jeho správanie sa cítite zahanbene, ospravedlňujete ho a jeho problémy pred rodinou žehlíte vy. Hanbíte sa priznať, že problém s alkholom má pravidelne, pretože to nepriznáva ani on sám. Hanbíte sa pred jeho aj vašou rodinou, ale nik z vás nepomenuje jeho problém ako alkoholizmus. na oslavách pijú predsa všetci, je to také bežné, je to súčasť našich tradícií…

Dôsledkom je, že toto ospravedlňovanie alkoholikovho chovania, konanie za neho, mu umožňuje v alkoholizme pokračovať.

Ak by ste stanovili pevne hranice, napríklad „Ak budeš piť, už na žiadne oslavy s tebou nepôjdem.“, „Mal by si sa ísť rodine ospravedlniť za to, čo si spôsobil…“ a ak by ste dokázali tieto ultimáta aj dodržať, alkoholik si bude viac vedomý svojho problému a môže mať motiváciu riešiť ho.

Zvyčajne stanovovanie ultimát a pevných hraníc vzťahy vyostruje a človek, ktorý sa ocitá v konfliktných situáciách nerád, práve preto padá do spoluzávislosti. Ustupuje, prosí, hľadá riešenia… Nerobte to!

Dôsledky spoluzávislosti

Spoluzávislosť môže viesť k emocionálnemu a fyzickému vyčerpaniu, depresiám, úzkosti a ďalším zdravotným problémom. Môže tiež udržiavať závislosť tým, že závislej osobe neumožňuje prežiť dôsledky jej vlastného správania.

Cesta k uzdraveniu zo spoluzávislosti:

 • Vzdelávanie a uvedomenie: Prvým krokom je uvedomenie si problému a získanie informácií o spoluzávislosti.
 • Starostlivosť o seba: Dôležité je, aby si partner alkoholika uvedomil svoje vlastné potreby a začal sa o ne starať. To môže zahŕňať fyzickú aktivitu, relaxáciu, záujmy a sociálne aktivity.
 • Podporné skupiny: Účasť na podporných skupinách ako Al-Anon môže byť veľmi užitočná. Tu môžete získať podporu a rady od ľudí, ktorí prežívajú podobné situácie.
 • Terapeutická pomoc: Psychoterapia alebo poradenstvo vám môžu pomôcť pochopiť dynamiku spoluzávislosti a naučiť sa zdravšie spôsoby interakcie. Zvyčajne ľudia rozmýšľajú nad psychologickou pomocou pre partnera, ktorý má problém. Neuvedomia si, že aj oni sami potrebujú pomoc, že psychoedukácia im pomôže zdravšie pristupovať k problému ich partnera, aj k sebe samému v problémovom vzťahu.
 • Stanovenie hraníc: Naučte sa, ako stanoviť a udržiavať zdravé hranice, to je kľúčové. To znamená, že ako partner alkoholika musíte byť schopný povedať „nie“ bez pocitu viny a nesnažiť sa riešiť všetky problémy závislej osoby namiesto nej. Práve toto býva pre osoby vo vzťahoch s alkoholikmi najťažšie. Mali od vzťahu iné očakávania, stále v osobe alkoholika vidia tú osobu, do ktorej sa zaľúbili, prechovávajú k nej láskavé city, často ak už sú v rodine deti, partner nezvažuje odchod od alkoholika… Musíte stanoviť také ultimáta, ktoré ste schopný dodržať. A toho budete schopný iba vtedy, ak budete sám silným a sebavedomým človekom.
 • Podpora profesionálnej liečby: Povzbudzovanie alkohlika k tomu, aby vyhľadal odbornú pomoc, je dôležité. Spoluzávislá osoba by však mala vedieť, že konečné rozhodnutie musí urobiť závislý sám. Alkoholik sám musí získať motiváciu na liečenie, nepomôže vaše prosenie, vaše hľadanie pomoci pre neho.

Prečítajte si viac o spoluzávislosti, vzdelajte sa viac v tejto oblasti, pomôžte sami sebe:

Deti alkoholikov, dopad alkoholizmu rodičov na ich vývoj

Čo všetko prežívajú malé deti, ak niektorý z ich rodičov je alkoholik?

 • Pocit neistoty a strachu: Deti môžu pociťovať neustály strach a neistotu kvôli nepredvídateľnému správaniu rodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu.
 • Nízke sebavedomie: Často sa cítia menejcenné alebo vinné za problémy v rodine.
 • Úzkosť a depresia: Zvýšené riziko rozvoja úzkostných porúch a depresie.
 • Problémy v škole: Môžu mať ťažkosti so sústredením, čo vedie k horším študijným výsledkom a častejším absenciám.
 • Sociálna izolácia: Môžu mať problémy vytvárať a udržiavať priateľstvá kvôli hanbe alebo stigme spojenou s alkoholizmom rodiča.
 • Rizikové správanie: Vyššia pravdepodobnosť, že sa zapoja do rizikového správania, ako je užívanie drog a alkoholu, či agresívne správanie.
 • Zanedbaná starostlivosť: Deti môžu trpieť zanedbávaním, čo môže viesť k zdravotným problémom, podvýžive a nedostatku hygieny.
 • Násilie: Vyššie riziko fyzického alebo emočného zneužívania.
 • Preberanie zodpovednosti: Staršie deti často preberajú rodičovské úlohy, čo ich môže pripraviť o detstvo a prispieť k pocitom vyčerpania a stresu.
 • Dysfunkčné vzťahy: Napäté rodinné vzťahy, ktoré môžu viesť k dlhodobým problémom v osobných a rodinných vzťahoch v dospelosti.

Dospelé deti alkoholikov

Aké problémy môžu (nemusia) mať dospelé deti alkoholikov? Mal váš partner rodiča alkoholika? Potom by ste si mali prečítať aj túto kapitolu. Pretože niekedy možno pochopíte svojho partnera, spoznáte jeho správanie. Najdôležitejšie je sebapoznanie a poznanie motivácie iných, ako aj vzájomná chápanlivá komunikácia, bez očakávaní, že všetci ľudia sú rovnakí. Nie sú. Každý vyrástol v inom prostredí, iným rodičom, v inej rodinnej kultúre.

 • Dospelé deti alkoholikov sa ťažko orientujú v tom, čo je normálne chovanie, pretože v detstve nemali zdravé vzory a snažia sa zamerať na to, aby nepôsobili v spoločnosti inak, aby zapadli.
 • Majú problémy dokončovať záležitosti, pretože vyrastali s nesplnenými sľubmi rodičov alkoholikov, ktorí im nedali príklad, ako plánovať a realizovať úlohy.
 • Dospelé deti alkoholikov niekedy klamú aj v situáciách, keď to nie je nutné, pretože vyrastali v prostredí, kde bola pravda maskovaná a klamstvo bolo bežné.
 • Sú voči sebe prísne kritickí, čo je výsledok neustáleho pocitu, že nie sú dostatočne dobrí, keďže ich rodičia alkoholici ich často kritizovali alebo zneužívali.
 • Majú problémy s uvoľnením sa a zábavou, pretože ich detstvo bolo zatienené vážnosťou a negatívnymi zážitkami v domácnosti s alkoholom.
 • Berú sami seba príliš vážne a majú obavy zo straty kontroly, ak by sa začali viac baviť a uvoľňovať.
 • Boja sa zaväzku a majú problémy s udržiavaním blízkych vzťahov, čo pramení z neistoty a strachu z opustenia, ktorý pochádza z ich nevyrovnaných vzťahov s rodičmi alkoholikmi.
 • Negatívne reagujú na zmeny, pretože cítia, že stratia kontrolu, čo je pre nich spojené s negatívnymi skúsenosťami z detstva.
 • Dospelé deti alkoholikov vyžadujú nadmerné množstvo pochvaly a uistenia, pretože majú nízke sebavedomie a potrebujú potvrdenie svojej hodnoty od iných.
 • Cítia sa odlúčené od spoločnosti a majú problémy s prirodzenou sociálnou interakciou, pretože nemali šancu rozvíjať tieto schopnosti v detstve.

Ak vo vzťahu narážate na niektorý z vymenovaných  problémov a rodič vášho partnera bol alkoholik, odporúčam vám – prečítajte si knihu Dosplé deti alkoholikov. Snažste sa pochopiť, prečo niekedy váš partner koná ako koná, že si knihu prečíta aj váš partner je tiež samozrejmé, aby možno pochopil sám seba, svoju motiváciu a dopad jeho chovania na vás.

Starostlivosť o seba a svoje duševné zdravie je nevyhnutná pre vašu vlastnú pohodu a tiež pre podporu vášho partnera alkoholika v procese uzdravovania.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...