pre tvrdohlave deti
8-10 rokov Čítanie s deťmi Darčeky - deti 6-9 rokov Darčeky pre dievčatá Malý manažér Štvrtá lekcia: Príbeh písma

O potrebe vzorov pre deti

Máte doma veľmi tvrdohlavé dieťa? Nesnažte sa jeho tvrdohlavosť zlomiť. Ponúknite mu silnú osobnosť ako vzor.

Ľahko sa to povie, ťažšie urobí? Túto myšlienku mi vnukol článok o nadaných deťoch. Často majú problém s uznávaním autorít. Radi veciam samé prichádzajú na korienok. Nechcú rady a návody, nechcú príkazy a zákazy. Ani tie dobre mienené usmernenia nebudú dobrovoľne počúvať a nasledovať. Jednou z metód ktorá sa v takomto prípade učiteľom núka je predstaviť dieťaťu vzor – silnú osobnosť, z oblasti záujmu/nadania dieťaťa. Ochotnejšie bude nasledovať, ochotnejšie sa bude dozvedať aj o správaní a zvykoch daného človeka, ochotnejšie bude cez vzor akceptovať určité pravidlá.

Ja som poslušný a ústupčivý tvor, ktorý nerád iných núti, nevie iným rozkázať. Neznášam konflikty a boj, najradšej by som aby všetci robili dobré a spravodlivé veci len zo svojej vnútornej motivácie. Veru, tak svet nefunguje. Svet žije neustálym posúvaním a vytyčovaním hraníc medzi ľuďmi.  Ako rodič niekedy musím trvať na mnou určených hraniciach a pravidlách. A vtedy dosť často kričím. Aby ma bolo počuť?

Preniesla so si metódu „Silný vzor“ i na tvrdohlavé deti. Aby som neustále neviedla argumentačný boj, nebola ja tá nárazníkova plocha. Nekričala.  Hľadám silné knižky, silné príbehy a čítam ich mojej G.

pre tvrdohlave deti

Jednou takou knižkou je Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta od Johna Boyna. Kniha o inakosti, o neprijatí tejto inakosti od najbližšej rodiny i okolia.

Čítajte tvrdohlavým deťom príbehy silných ľudí, nech aj vy máte v slovnej prestrelke silný argument, otázku ako by sa asi ich hrdina zachoval v danej situácii :) Keď sa schyľuje k slovnej prestrelke, môžete zviesť pozornosť k nejakým okamihom z knihy, vysvetliť svoje pocity dieťaťu cez nejakú postavu z  knihy, ukázať ako asi situácia dopadne, keď sa na oboch stranách vyeskalujú pocity do nepríčetna…

Máte aj vy nejaké obľúbené silné knihy?

Mohlo by sa vám tiež páčiť...