Ako naučiť deti umývať si zúbky
Ako sa vyrába, ako sa to deje - videá,  Kozmológia

Symbióza – život klovača a krokodíliara v subsaharskej Afrike

V článku Ako si Jaja nechcela umývať zúbky píšem o knižke, kde som použila motív symbiotického nažívania kľuvača žltozobého a hrocha alebo krokodíliara žltobruchého a krokodíla. Ak chcete deťom o symbióze porozprávať viac, ponúkam v tomto článku náučné aj zábavné videá. Aby to nebola len rozprávka, aby dieťa naozaj na vlastné oči videlo, že také vtáčiky existujú.

Symbióza:

Symbioóza je vzájomný vzťah dvoch rozdielnych druhov živočíchov. V niektorých definíciách sa za symbiózu považuje len vzťah, ktorý obe strany obohacuje, v českej wikipédii je presné delenie podkategórií spolunažívania , za symbiózu je považovaný každý vzťah, či konkurenčný, či spolupracujúci.

Kľuvač žltozobýBuphagus erythrorhynchus (latinsky) – Oxpecker (anglicky) – Red billed Oxpecker (iný anglický názov):

Žijú v  subsaharskéj Afrike (na juh pod Saharou). Niektoré z nich preferujú život na chrbte byvolov alebo antilôp, niektoré si nevyberajú a žijú aj na chrbtoch nosorožcov, hrochov, zebier. Živia sa parazitmi, hlavne kliešťami, ktoré nájdu na chrbtoch zvierat, alebo v ich ušiach a pod. Tiež pojedajú hmyz, ktorý napáda rôzne povrchové ranky živočíchov. Dokonca niekedy klovajú aj do rán hostiteľských živočíchov.

Krokodíliar žltobruchýPluvianus aegyptius (latinsky) – Crocodile Bird (anglicky) – Egyptian Plover (iný anglický názov):

Žijú v  tropickej subsaharskéj Afrike (na juh pod Saharou) na piesčitých brehoch riek.Niektorí vravia, že je to len povera, niektorí na to prisahajú, že okrem iného sa krokodíliare živia zbytkami jedál spomedzi krokodílých zubov.  Krokodíly nehybne ležia na brehu s otvorenou papuľou a krokodíliare im „čistia“ zuby.

Poznámka k videám: Je na vás, či pustíte nasledujúce videá svojim deťom celé. Naša maláčka má tri a pol roka, vo vysvetľovaní sa veku primerane podaným témam nevyhýbame. V niektorých z nasledujúcich videí  je zobrazená rana živočícha a kľuvač, čo do nej zobe. Zase nie je to nejako krvilačne a násilnícky poňaté, naopak, vecne. Rany sú súčasťou života, veď aj deti si sem-tam rozbijú koleno. A vedia si predstaviť bolesť. Preto som ku každému videu napísala upozornenie, aby ste mali voľbu, či ho chcete svojim deťom ukázať.

Z tohoto videa kľuvač spočiatku vychádza ako pomocník – je tu poukázané na to, ako sa zvieratá chcú zbaviť parazitov na tele škrabkaním o stromy alebo lízaním si srsti a raniek, no v druhej časti videa (asi čas 3:30min) je poukázané aj na to, že radi ďobú do rán živočíchov a tak ich vlastne rozširujú, neliečia, čím škodia svojmu hostiteľovi. Motivácia kľuvača môže byť i v tom, že pokiaľ sú na tele jeho hostiteľa rany, priletí ho otravovať viac hmyzu. Tým pádom kľuvač získava viac potravy:

Kľuvače a nosorožec – akáže len pochúťka z ucha, kúsky zrhohovatelej kože, ale všimnite si, že i do raniek na tvári mu ďobnú (takže nie som si istá, či to je pre obe strany úplne výhodné spolužitie ):

Toto video je trochu „praštené“ aspoň ted jeho druhá polovica, ale v prvej časti vidno krokodíliarov, ako sa starajú o chrup krokodílovi – lepšie video som nedokazala nájsť (že by to predsa len bola povera?):

Vtipná animácia v angličtine, ako krokodíliari – zubári prezerajú krokodílovi chrup:

Vtipná ruská rozprávka ako vtáčik začal krokodílovi čistiť zúbky – aj ostatné zvieratká si čistia zúbky, len krokodíl má krátke labky a nedočiahne…