montessori izba inširácie , absorbujúca myseľ, montessori, montessori princípy, montessori slovníček, montessori v kocke, montessori základy, praktický život, rešpektovanie dieťaťa, senzitivne obdobie, senzorická výchova

Montessori – základné pojmy

Montessori slovníček môže napomôcť rodičom aj vychovávateľom lepšie pochopiť kľúčové koncepty montessori pedagogiky. Čo je to montessori? Pedagogický prístup založený na pozorovaniach Dr. Marie Montessori. Podporuje samostatné učenie detí. Učenie si volí dieťa podľa svojich záujmov, učiteľ (alebo rodič) slúži ako pozorovateľ, navigátor. Veľmi dôležité pre pochopenie montessori princípu výchovy a učenia sú pojmy senzitívne …

Montessori senzitívne obdobia vs. naše senzitívne obdobia

Každé dieťa má obdobia, počas ktorých je vnútorne motivované neustále opakovať určitú špecifickú činnosť . Dieťa sa pre túto aktivitu rozhoduje spontánne, dokáže sa na ňu koncentrovať počas dlhších časových úsekov, neustále ju opakuje, niekedy kombinuje s aktivitami ktoré sa už naučilo predtým. Nachádza uspokojnenie v tom, keď túto aktivitu zvládne. Napríklad v senzitívnom období …