Angličtina pre prvý stupeň ZŠ

  • Angličtina pre tretiako, hravá angličtina

    Angličtina pre tretiakov na doma

    Máte tretiačku, tretiaka? Akým spôsobom sa učia cudzie jazyky? Stále dookola opakujú tie isté slovká, čo v škôlke už 3-4 rok za sebou? Farby, oblečenie, zvieratká… Mnohé gramatické javy ešte nemajú zatiaľ tretiaci…