• herbár, pracovné listy

    Herbár

    Zbierali sme cez leto bylinky, rastlinky. Ešte že som so sebou všade vláčila knihy. Hoci knihy sme nestíhali čítať každý deň, aspoň sme mali čím rastlinky zaťažiť a lisovať. Herbár ako aktivitu na…

  • krasopis, grafomotorika, grafomotoricke listy

    Je krasopis najdôležitejší?

    Dnes o krasopise, z možno trochu netradičného pohľadu… Prvý obraz je Pocta maliarovi od Vermeera – dokonale zvládnutá maliarska technika, dokonale zachytené svetlo na tak zložitých a členitých predmetoch v miestnosti. Druhý obraz…