Druhá lekcia: Vznik života

Zameriam sa na vývoj života na zemi. Rada by som, ak by sme sa dopracovali k "Timeline of Life" - Časovej osi vývoja organizmov na Zemi. Zozbierame tu zaujímavé knižky, aktivity na túto tému. Budem postupoať podľa záujmu našej dcérky.

  • herbár, pracovné listy

    Herbár

    Zbierali sme cez leto bylinky, rastlinky. Ešte že som so sebou všade vláčila knihy. Hoci knihy sme nestíhali čítať každý deň, aspoň sme mali čím rastlinky zaťažiť a lisovať. Herbár ako aktivitu na…

  • Najťažšia spoveď

    Nie je to tak dávno, čo som na našu FB fan stránku pridala príspevok o našom škrečulkovi. Malé škrečie pozorovania: Brávame nášho škrečka do prírody, je srandovný, spočiatku sa akoby bál trávy, že…