Uncategorized

  • Manetové Raňajky v tráve

    Pridala som na FB tento príspevok:   🌰🥜🥥 Presviedčanie o farebných vlasoch… – Maminka, môžem? – Nie. – Maminka, môžem? – Skús presvedčiť najprv tatinka, to bude tvrdý oriešok. – Preto rozdrvím najprv…