ako sa píše diktáty pre tretí ročník diktáty pre druhý ročník diktáty pre štvrtý ročník ako zlepšiť pravopis vybrané slová slovné druhy

Diktáty: Ideálny spôsob, ako si doma cvičiť pravopis slovenského jazyka

Určite súhlasíte s tým, že zvládnutie materinského jazyka v ústnej a písomnej podobe je nesmierne dôležité pre osobný aj profesionálny život. Pravopis slovenského jazyka však nie je najjednoduchší, a preto diktáty nepatria v škole k tým najobľúbenejším aktivitám. Na pomoc prichádza webová stránka akosapise.sk, ktorá uľahčí život žiakom, rodičom a učiteľom pri zdokonaľovaní pravopisných zručností …