• Scrapbookova svorka -vyuzitie na pohyblivú bábiku a slovné vejáre

    Klinček, čo nie je klinček – scrapbookové svorky

    V sashe žurnáloch často človek nachádza veľa inšpirácií ako po svojom využiť rôzne materiály na to, čo potrebuje.  Napríklad pri tvorbe scrapbookových pohľadníc sa môže využívať takáto svorka alebo aj klinček-neklinček: Ako vidno…