Jemná a hrubá motorika – vymedzenie pojmov

Jemná motorika – Ovládanie svalových skupín zodpovedných za presné a malé pohyby rúk, prstov,  zápästí, chodidiel, prstov na nohách, ale aj pier a jazyka. Kontrolované pohyby pri písaní, kreslení, strihaní, uchopovaní objektov…

Hrubá motorika – Ovládanie svalových skupín zodpovedných za koordináciu a udržiavanie rovnováhy tela v sede, stoji, pri chôdzi, behu, pri zmene pozície. Hrubú motoriku ovplyvňuje svalový tonus a schopnosť svalov naťahovať sa pri zmene pozície.